Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
14/2004 Diputació de Barcelona. Exercici 1999
13/2004 Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2002
12/2004 Ajuntament de l'Aldea. Exercici 2002
11/2004 Subvencions en recerca i desenvolupament en els departaments de l'Administració de la Generalitat. Exercici 2002
10/2004 Televisió de Catalunya, SA (TVC). Exercicis 2000-2001
9/2004 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2000
8/2004 Servei de subministrament d'aigua i de clavegueram a l'Ajuntament de Breda. Exercicis 2000 i 2001
7/2004 Agència Catalana de l'Aigua, (ACA). Exercici 2000
6/2004 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2001
5/2004 Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2001 i 2002