Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
24/2004 Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2001
23/2004 Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Contractació. Exercicis 1997-2001
22/2004 Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1998-2002
21/2004 Contractacions i despeses efectuades per la Generalitat o les seves empreses i organismes autònoms i per les administracions locals amb: Europraxis Consulting Holding SL, Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, Indra (o empreses del grup). Exercicis 1996-2002
20/2004 Ajuntament de Castellvell del Camp. Exercici 2002
19/2004 Subdirecció General de Riscos i Assegurances. Fiscalització d'eficàcia. Exercici 2003
18/2004 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Exercici 2002
17/2004 Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercicis 1993-2001
16/2004 Consell Català de l'Esport. Exercici 2002
15/2004 Ajuntament de Bigues i Riells. Exercici 2001