Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
4/2003-A Promoció Local d'Habitatge, SA (PROLHASA). Des de 1991 fins al 21 de novembre de 2001
3/2003-C Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). Exercici 2001
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z) entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-Q)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments R-Z,d'entitats municipals descentralitzades, d'entitats metropolitanes, de diputacions i de consells comarcals)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
1/2003 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social