Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
1/2004 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
13/2003-IP VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU. Exercici 2002
12/2003-IP Ajuntament de Cambrils. Revisió limitada de determinats contractes. Exercicis 2000-2001
11/2003-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2000
10/2003-E Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació de l'Ajuntament de Badalona (IMPO). Exercici 2001
9/2003-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 2001
8/2003-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 2000
7/2003-C Inversions reals i transferències de capital de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Exercici 2001
6/2003-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercicis 2000 i 2001
5/2003-E Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL). Gestió de tributs. Exercicis 2000 i 2001