Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001
1/2002 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
1/2002 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
16/2001-D Junta de Sanejament. Exercicis 1997, 1998 i 1999
15/2001-A Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999
15/2001-A Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999
14/2001-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1999
13/2001-D Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (APM). Exercici 2000