Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
8/2002-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1999
7/2002-F Consell Comarcal de la Selva. Exercici 1998
6/2002-C Despeses de personal de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior. Exercici 2000
5/2002-SM Centre de Terminologia TERMCAT. Exercici 2000
4/2002-SM Situació de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya a setembre de 2001
3/2002-SM Televisió de Catalunya, SA (TVC, SA). Exercicis 1998-1999
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001
1/2002 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
1/2002 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
16/2001-D Junta de Sanejament. Exercicis 1997, 1998 i 1999
15/2001-A Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999
15/2001-A Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999
14/2001-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1999
13/2001-D Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (APM). Exercici 2000
12/2001-F Subministraments agregats dels centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. Exercici 1998
11/2001-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1998
10/2001-SM Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya (PMNAC). Exercici 1999
9/2001-A Aparcamientos Despí, SA. Exercici 1999
8/2001-SM Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Subvencions electorals. Ampliació de l'informe 28/1999-SM
7/2001-B Eficiència i cost dels serveis locals de recollida d'escombraries. Exercici 1998
6/2001-A Aigües de Blanes, SA. Exercici 1999
5/2001-SM Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999. Subvencions electorals. Ampliació de l'informe 30/1999-SM
4/2001-B Ajuntament de Torroella de Montgrí. Exercici 1999
3/2001-E Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL). Gestió de tributs. Exercicis 1995-1999
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000
1/2001 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals
1/2001 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
27/2000-D Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1999
23/2000-D Ports de la Generalitat. Exercici 1999
21/2000-SM Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 1999
17/2000-A Castelldefels Projeccions, SA. Exercicis 1998-1999
15/2000-SM Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA). Exercicis 1992-1998
13/2000-E Institut Català del Sòl (INCASOL). Contractació. Exercici 1999
12/2000-E Biblioteca de Catalunya. Exercicis 1998-1999
11/2000-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1998
10/2000-C Despeses de funcionament en els centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999
9/2000-C Subvencions a la promoció, adquisició i rehabilitació d'habitatges, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Exercici 1999
8/2000-A Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids Urbans i Industrials, SA (IRSUSA). Exercicis 1998 i 1999
6/2000-D Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercici 1999
5/2000-D Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Exercicis 1998 i 1999
4/2000-A Universitat de Lleida. Exercici 1998
3/2000-A Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercici 1998
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils