Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 2. Comptes individualitzats: ajuntaments (B-C). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 6. Comptes individualitzats: ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades. Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 5. Comptes individualitzats: ajuntaments (R-S). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 3. Comptes individualitzats: ajuntaments (D-L). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 4. Comptes individualitzats: ajuntaments (M-Q). Amb els comptes dels respectius ens dependents
1/2004 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social
1/2004 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
13/2003-IP VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU. Exercici 2002
12/2003-IP Ajuntament de Cambrils. Revisió limitada de determinats contractes. Exercicis 2000-2001