Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
5/2002-SM Centre de Terminologia TERMCAT. Exercici 2000
4/2002-SM Situació de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya a setembre de 2001
3/2002-SM Televisió de Catalunya, SA (TVC, SA). Exercicis 1998-1999
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001