Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
10/2000-C Despeses de funcionament en els centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999
9/2000-C Subvencions a la promoció, adquisició i rehabilitació d'habitatges, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Exercici 1999
8/2000-A Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids Urbans i Industrials, SA (IRSUSA). Exercicis 1998 i 1999
6/2000-D Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercici 1999
5/2000-D Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Exercicis 1998 i 1999
4/2000-A Universitat de Lleida. Exercici 1998
3/2000-A Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercici 1998
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
1/2000 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals
1/2000 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
31/1999-E Préstecs i avals de l'Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998
30/1999-SM Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999
29/1999-A Aigües de Reus empresa municipal, SA (AREMSA). Exercici 1998
28/1999-SM Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Comptabilitats electorals