Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
08/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Manresa. Exercici de 1985
07/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Tarragona. Exercici de 1985
06/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona. Exercici de 1985
04/86-B Concertació hospitalària. Període 1982-1985
03/86-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1985 (primera fase)
99/85 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum I: Administració de la Generalitat de Catalunya
99/85 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum III: Entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques
99/85 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum II: Entitats gestores de la Seguretat Social
51/85-D Televisió de Catalunya, S.A. Exercici de 1984
26/85-D Catalunya Ràdio, SRG, S.A. Exercici de 1984