Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
3/2021 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018
2/2021 Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018
1/2021 Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017
31/2020 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018