Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
8/2022 Departament de Cultura. Despeses de personal, exercici 2020
7/2022 Servei Meteorològic de Catalunya. Exercici 2018
6/2022 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions. Exercici 2020
5/2022 Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Exercici 2019