Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
1/2021 Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017
31/2020 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018
30/2020 Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017
29/2020 Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018