Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
08/92-B La tramesa dels comptes generals dels pressupostos municipals a la Sindicatura. Període 1988-1990
07/92-B Anàlisi mitjançant indicadors de les liquidacions pressupostàries municipals. Exercicis 1988, 1989 i 1990
06/92-SM Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992
05/92-D Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991
04/92-D Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991
03/92-A Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990
02/92-SM Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat
01/92-D Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives