Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic
04/91-E Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990
03/91-D Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990
01/91-D Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989
01/91-C Fons de Compensació Interterritorial. 1989
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum I: Administració de la Generalitat
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Annex: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques i altres ens de dret públic