Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum II
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum III
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum II
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum II
07/90-D Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Anys 1986, 1987 i 1988
07/90-B Comptes financers gestionats pels centres assistencials i òrgans administratius de les entitats gestores de la Seguretat Social. 1987-1988
04/90-A Subvencions de la Generalitat de Catalunya a centres privats de formació professional de primer i segon grau. Exercici de 1988