Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
1/2001 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
1/2001 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals
27/2000-D Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1999
23/2000-D Ports de la Generalitat. Exercici 1999
21/2000-SM Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 1999
17/2000-A Castelldefels Projeccions, SA. Exercicis 1998-1999
15/2000-SM Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA). Exercicis 1992-1998
13/2000-E Institut Català del Sòl (INCASOL). Contractació. Exercici 1999
12/2000-E Biblioteca de Catalunya. Exercicis 1998-1999
11/2000-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1998
10/2000-C Despeses de funcionament en els centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999
9/2000-C Subvencions a la promoció, adquisició i rehabilitació d'habitatges, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Exercici 1999
8/2000-A Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids Urbans i Industrials, SA (IRSUSA). Exercicis 1998 i 1999
6/2000-D Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercici 1999
5/2000-D Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Exercicis 1998 i 1999
4/2000-A Universitat de Lleida. Exercici 1998
3/2000-A Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercici 1998
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999