Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 4: Diputacions provincials. Entitats autònomes caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals
45/1997-IP Ajuntament de la Cellera de Ter. Exercicis 1994, 1995 i 1996
44/1997-IP Ajuntament de Mediona. Exercicis 1996 i 1997
42/97-D Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització economicofinancera, de legalitat i pressupostària. Exercici 1996
41/1997-F Diputació de Girona. Exercici 1996
40/97-IP Ajuntament de Ripollet. Exercici 1996
39/1997-IP Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. Fiscalització selectiva
38/97-IP Ajuntament de Cadaqués. Exercici 1996
37/1997-D Túnel del Cadí, SAC. Exercici 1997
36/97-A Universitat Pompeu Fabra. Exercici 1996
35/97-SM Programes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació: Àrea d'Educació, Cultura i Esports. Àrea d'Assistència Social i Penitenciària. Programa Sanitari. Exercici 1996
34/97-D Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de regularitat. Exercicis 1995-1996
33/97-E Escola de Policia de Catalunya. Exercicis 1994-1996
32/97-IP Ajuntament d'Ullastrell. Fiscalització selectiva. Exercici 1996
30/97-C Despeses de béns corrents i de serveis del Departament d'agricultura, Ramaderia i Pesca. Exercici 1996
29/1997-F Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. Exercici 1996
28/97-C Impost sobre successions i donacions. Exercici 1996
27/97-D Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA). Exercici 1996
25/97-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1995