Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
28/96-C Ingressos per la taxa d'ordenació del transport del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Exercici 1995
27/96-E Escola de Policia. Auditoria complementària. Exercicis 1992 i 1993
26/96-E Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). Exercicis 1993, 1994 i 1995
25/96-D Institut Català de Telemàtica Aplicada, SA (ICTA). Exercici 1995
24/96-D Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA). Exercici 1995
23/96-D Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA). Exercici 1995
22/96-A Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA). Exercicis 1994 i 1995
21/96-SM Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI). Exercicis 1990-1996
20/96-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1994
19/96-A Televisió de Catalunya, SA. Exercici 1995
18/96-B Ajuntament de Lleida. Exercici 1995
17/96-B Ajuntament de Tarragona. Exercici 1995
16/96-B Tramesa dels Comptes Municipals a la Sindicatura. Període 1992-1994
15/96-B Endeutament dels ajuntaments amb més de 5.000 habitants a 31 de desembre de 1994
14/96-D Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA). Exercicis 1993,1994 i 1995
13/96-SM Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 19/11/1995. Comptabilitats electorals
12/96-C Subvencions del Departament de Medi Ambient. Exercici 1995
11/96-C Despeses de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya. Exercici 1995
10/96-E Institut Català de Finances. Exercicis 1993, 1994 i 1995
09/96-A Barcelona Activa, SA. Exercici 1995