Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
10/88-B Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Any 1987
09/88-D Institut Cartogràfic de Catalunya. Anys 1984, 1985 i 1986
07/88-E Departament d'Ensenyament. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985
06/88-E Departament de Sanitat i Seguretat Social. Fiscalització de contractes, anualitat de 1985. ICS i ICASS
05/88-C Fons de Compensació Interterritorial. 1986
04/88-C Direcció General del Joc i l'Espectacle
03/88-D Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes. Anys 1984 i 1985
02/88-D Institut Català de Serveis a la Joventut. Anys 1984 i 1985
01/88-A Fons d'ajuda per al pagament de lloguers (Decret 504/82)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum I: Administració de la Generalitat
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (1)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (2)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
11/87-B Gestió i remuneracions del personal de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 1985
10/87-B Hospital de Girona General Álvarez de Castro. Any 1986