Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 1. Comptes individualitzats: diputacions, consells comarcals, mancomunitats. Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 2. Comptes individualitzats: entitats metropolitanes, ajuntaments A - B (des d'Abella de la Conca fins a Bausen). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 3. Comptes individualitzats: ajuntaments B - C (des de Begues fins a Cervelló). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 4. Comptes individualitzats: ajuntaments C - H (des de Cervera fins a Hostalric). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 5. Comptes individualitzats: ajuntaments I - M (des d'Igualada fins a Muntanyola). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 6. Comptes individualitzats: ajuntaments N - R (des de Naut Aran fins a Riu de Cerdanya). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 7. Comptes individualitzats: ajuntaments R - S (des de Riudarenes fins a Santa Coloma de Cervelló). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 8. Comptes individualitzats: ajuntaments S - U (des de Santa Coloma de Farners fins a Urús). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 9. Comptes individualitzats: ajuntaments V - Z (des de Vacarisses fins a Xerta), entitats municipals descentralitzades. Amb els comptes dels respectius ens dependents
1/2005 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2004. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social
1/2005 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2004. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
27/2004 Institut Català de Finances Holding, SA. Exercicis 2002 i 2003
26/2004 Universitat de Barcelona. Exercicis 2000 i 2001
25/2004 Compte d'operacions de la tresoreria de l'Administració General de la Generalitat. Exercici 2002
24/2004 Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2001
23/2004 Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Contractació. Exercicis 1997-2001
22/2004 Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1998-2002
21/2004 Contractacions i despeses efectuades per la Generalitat o les seves empreses i organismes autònoms i per les administracions locals amb: Europraxis Consulting Holding SL, Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, Indra (o empreses del grup). Exercicis 1996-2002
20/2004 Ajuntament de Castellvell del Camp. Exercici 2002
19/2004 Subdirecció General de Riscos i Assegurances. Fiscalització d'eficàcia. Exercici 2003
18/2004 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Exercici 2002
17/2004 Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercicis 1993-2001
16/2004 Consell Català de l'Esport. Exercici 2002
15/2004 Ajuntament de Bigues i Riells. Exercici 2001
14/2004 Diputació de Barcelona. Exercici 1999
13/2004 Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2002
12/2004 Ajuntament de l'Aldea. Exercici 2002
11/2004 Subvencions en recerca i desenvolupament en els departaments de l'Administració de la Generalitat. Exercici 2002
10/2004 Televisió de Catalunya, SA (TVC). Exercicis 2000-2001
9/2004 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2000
8/2004 Servei de subministrament d'aigua i de clavegueram a l'Ajuntament de Breda. Exercicis 2000 i 2001
7/2004 Agència Catalana de l'Aigua, (ACA). Exercici 2000
6/2004 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2001
5/2004 Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2001 i 2002
4/2004-IP Ajuntament d'Ascó. Exercici 2002
3/2004-IP Ajuntament d'Alcanar. Exercici 2002
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 1. Comptes individualitzats: diputacions, consells comarcals, mancomunitats, entitats metropolitanes, ajuntaments (A). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 2. Comptes individualitzats: ajuntaments (B-C). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 3. Comptes individualitzats: ajuntaments (D-L). Amb els comptes dels respectius ens dependents