Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
16/2006 Institut d'Estadística de Catalunya. Exercici 2004
15/2006 Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2004
14/2006 Universitat Rovira i Virgili. Exercici 2003
13/2006 Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2003
12/2006 Universitat Pompeu Fabra. Exercici 2003
11/2006 Diputació de Barcelona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003
10/2006 Diputació de Tarragona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003
9/2006 Consell Comarcal de la Terra Alta. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003
8/2006 Consell Comarcal del Baix Empordà. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003
7/2006 Ajuntament de Cercs i ens dependents. Exercicis 1998-2002
6/2006 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2003
5/2006 Subvencions, contractació i convenis de l'Institut Català de la Dona. Exercici 2004
4/2006 Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2003
3/2006 Ingressos per taxes del Departament de Salut. Exercicis 2002-2004
2/2006 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Objectius i indicadors. Exercici 2004
1/2006 Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 2003
21/2005 Ajuntament de Barcelona. Exercici 2003
20/2005 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003
19/2005 Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 16 de novembre de 2003. Comptabilitats i subvencions electorals
18/2005 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Sistemes i procediments. Exercici 2004