Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
03/96-D EQUACAT, S.A. Exercicis 1993, 1994 i 1995
02/96 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1995 (Nota: La versió en paper inclou uns disquets amb els comptes individualitzats)
01/96 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 1: Introducció general. Administració general de la Generalitat
01/96 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu
01/96 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social
01/96 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 4: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals
43/95-SM Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 28/5/95
42/95-D Junta de Residus. Exercici 1994
41/95-E Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Exercici 1994
40/95-SM Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic (EURORAI). Període 01-10-92 a 31-12-93 i 1994
39/95-C Despeses de la Secció de Classes Passives dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1994
38/95-B Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Exercici 1994
37/95-A Universitat Politècnica de Catalunya. Exercici 1994
36/95-A Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (MERCABARNA). Exercici 1994
35/95-B Ajuntament de Barcelona. Exercici 1994
34/95-A Promocions Urbanes de Rubí,SA (PROURSA). Exercici 1994
33/95-E Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes. Exercicis 1993 i 1994
32/95-A Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA). Exercicis 1993 i 1994
31/95-SM Eleccions Cambres Agràries. 1994
30/95-F La Concertació de Serveis Hospitalaris. Pla de Salut 1993-1995