Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
4/2024 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Exercici 2022 Enllaç
3/2024 Contractació pública i adjudicació del servei d'acolliment de la infància i l'adolescència. Exercicis 2016-2020, Resolució 1053/XII del Parlament Enllaç
2/2024 Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19 Enllaç
1/2024 Teatre Nacional de Catalunya, SA. Contracte programa 2019-2022 Enllaç
40/2023 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat - Loteries de Catalunya, SAU. Exercici 2021 Enllaç
39/2023 Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Exercici 2021 Enllaç
38/2023 Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal, exercicis 2018-2021 Enllaç
37/2023 Consell Comarcal del Tarragonès. Exercici 2021 Enllaç
36/2023 Seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals. Exercicis 2004-2021 Enllaç
35/2023 Eleccions al Conselh Generau d'Aran de l'any 2023 Enllaç
35/2023 Eleccions ath Conselh Generau d'Aran der an 2023 (informe en aranès)
34/2023 Departament d'Empresa i Treball. Impost sobre les estades en establiments turístics, Fons per al foment del turisme, exercici 2021 Enllaç
33/2023 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Exercici 2020 Enllaç
32/2023 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA. Exercici 2021 Enllaç
31/2023 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Subvencions, exercici 2021 Enllaç
30/2023 Entitats beneficiàries d'ajuts del Pla de recuperació, transformació i resiliència que no han atès la demanda d'informació de la Sindicatura de Comptes: Consell Comarcal del Baix Camp, Ajuntament de Cervera i entitats municipals descentralitzades de l'Estartit i de Campredó Enllaç
29/2023 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2021 Enllaç
28/2023 Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Exercici 2021 Enllaç
27/2023 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercicis 2018-2020 Enllaç
26/2023 Ajuntament de Tremp. Compte general, exercici 2020 Enllaç
25/2023 Tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals. Exercicis 2019-2021 Enllaç
24/2023 Consell Comarcal del Berguedà. Exercici 2019 Enllaç
23/2023 Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2021 Enllaç
22/2023 Autoritat del Transport Metropolità. Sistema tramviari, exercici 2021 Enllaç
21/2023 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Subvencions, exercici 2021 Enllaç
20/2023 Institut Català de la Salut. Contractació de personal derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020 Enllaç
19/2023 Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. Exercici 2019 Enllaç
18/2023 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2021 Enllaç
17/2023 Banc de Sang i Teixits. Ingressos i despeses, exercici 2020 Enllaç
16/2023 Plans antifrau aprovats per les universitats públiques que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència Enllaç
15/2023 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA. Exercici 2021 Enllaç
14/2023 Ajuntament de Barcelona. Despeses de personal: òrgans de govern, comissionats, alta direcció i síndica de greuges, exercici 2020 Enllaç
13/2023 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2020 i 2021 Enllaç
12/2023 Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Exercici 2021 Enllaç
11/2023 Subvencions per a inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres del SISCAT. Exercici 2021 Enllaç
10/2023 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Exercici 2020 Enllaç
9/2023 Plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència Enllaç
8/2023 Llistes d'espera dels serveis de salut. Exercici 2019 Enllaç
7/2023 Gestió de les despeses finançades amb el Fons COVID-19, exercici 2020. Resolució 84/XIV del Parlament Enllaç
6/2023 Consell Català de l'Esport. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021 Enllaç
5/2023 Consorci de Turisme de Barcelona. Comptes anuals, exercici 2018 Enllaç
4/2023 Institut Català del Sòl. Àrea d'existències, exercici 2020 Enllaç
3/2023 Mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Exercici 2021
2/2023 Canal Segarra-Garrigues. Resolució 510/XI del Parlament
1/2023 Institut Català de Finances. Activitat creditícia, exercici 2020
33/2022 Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2020
32/2022 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019
31/2022 Ports de la Generalitat. Exercici 2019
30/2022 Ajuntament de Montcada i Reixac. Estat del romanent de tresoreria, exercici 2020
29/2022 Departament d'Educació. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021
28/2022 Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Exercici 2018
27/2022 Comissió Jurídica Assessora. Exercici 2021
26/2022 Consorci d'Aigües de Tarragona. Exercici 2018
25/2022 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Encàrrecs com a mitjà propi, exercici 2019
24/2022 Departament d'Interior. Despeses de personal del Cos de Mossos d'Esquadra, exercici 2018
23/2022 Pla de rescat del sector cultural. Exercici 2020
22/2022 Departament de la Presidència. Despeses de personal, exercici 2020
21/2022 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca. Ingressos i despeses, exercici 2019
20/2022 Departament d'Interior. Despeses de personal del Cos de Bombers, exercici 2018
19/2022 Consell Comarcal del Garraf. Exercici 2018