Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
1/2003 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social
1/2003 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
27/2002-C Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2001
26/2002-A Fundació Bosch i Gimpera. Exercici 2000
25/2002-B/E Contractes subscrits per l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport, i pels instituts, patronats i fundacions dependents d'aquests, amb les empreses del grup MOVILMA. Exercicis 1986-1996
24/2002-E Institut Català del Consum. Exercici 2001
23/2002-A Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 1999 i 2000
22/2002-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1999
21/2002-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2000
20/2002-SM Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercici 2000
19/2002-D Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA (CEMASA). Exercici 2000
18/2002-E Servei Català de Trànsit. Exercici 2000
17/2002-SM Indicadors per a avaluar l'economia, l'eficiència i l'eficàcia de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
16/2002-SM Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2000
15/2002-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1999
14/2002-C/B/A/F Distribució i ús dels fons ocupacionals dins els programes operatius del Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries. Exercicis 1990-1997
13/2002-B Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1996-2000
12/2002-SM Institut de Física d'Altes Energies (IFAE). Exercici 2000
11/2002-E Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). Exercicis 1999-2000
10/2002-D Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2000
9/2002-A Universitat de Barcelona. Exercici 1999
8/2002-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1999
7/2002-F Consell Comarcal de la Selva. Exercici 1998
6/2002-C Despeses de personal de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior. Exercici 2000
5/2002-SM Centre de Terminologia TERMCAT. Exercici 2000
4/2002-SM Situació de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya a setembre de 2001
3/2002-SM Televisió de Catalunya, SA (TVC, SA). Exercicis 1998-1999
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
1/2002 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
1/2002 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
16/2001-D Junta de Sanejament. Exercicis 1997, 1998 i 1999
15/2001-A Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999
15/2001-A Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999
14/2001-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1999
13/2001-D Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (APM). Exercici 2000
12/2001-F Subministraments agregats dels centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. Exercici 1998
11/2001-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1998
10/2001-SM Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya (PMNAC). Exercici 1999
9/2001-A Aparcamientos Despí, SA. Exercici 1999
8/2001-SM Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Subvencions electorals. Ampliació de l'informe 28/1999-SM
7/2001-B Eficiència i cost dels serveis locals de recollida d'escombraries. Exercici 1998
6/2001-A Aigües de Blanes, SA. Exercici 1999
5/2001-SM Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999. Subvencions electorals. Ampliació de l'informe 30/1999-SM
4/2001-B Ajuntament de Torroella de Montgrí. Exercici 1999
3/2001-E Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL). Gestió de tributs. Exercicis 1995-1999
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2001 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
1/2001 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
1/2001 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals