Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
12/92 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1990
11/92-C Subvencions per a cursos de formació ocupacional. Exercici 1991
10/92-C Contractació d'obres públiques de la Direcció General de Carreteres
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1991. Volum I: Introducció general. Compte de l'Administració de la Generalitat
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum II: Entitats autònomes administratives
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. 1991. Volum IV: Annex (CCRTV)
08/92-B La tramesa dels comptes generals dels pressupostos municipals a la Sindicatura. Període 1988-1990
07/92-B Anàlisi mitjançant indicadors de les liquidacions pressupostàries municipals. Exercicis 1988, 1989 i 1990
06/92-SM Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992
05/92-D Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991
04/92-D Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991
03/92-A Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990
02/92-SM Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat
01/92-D Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic
04/91-E Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990
03/91-D Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990
01/91-D Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989
01/91-C Fons de Compensació Interterritorial. 1989
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum I: Administració de la Generalitat
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Annex: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques i altres ens de dret públic
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum II
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum III
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum II
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum II
07/90-D Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Anys 1986, 1987 i 1988
07/90-B Comptes financers gestionats pels centres assistencials i òrgans administratius de les entitats gestores de la Seguretat Social. 1987-1988
04/90-A Subvencions de la Generalitat de Catalunya a centres privats de formació professional de primer i segon grau. Exercici de 1988
02/90-C Fons de Compensació Interterritorial. 1988
01/90-C Informe sobre els interessos generats pels comptes corrents oberts en diferents entitats financeres amb les quals opera l'Administració de la Generalitat. Anys 1985, 1986, 1987 i 1988
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum I: Administració de la Generalitat
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum I
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum II
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum III
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum IV
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum VI
07/89-D Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Anys 1985-1987
06/89-D Escola d'Administració Pública de Catalunya. Anys 1984-1987
04/89-D Junta de Sanejament. Anys 1984, 1985 i 1986
03/89-A Subvencions de la Generalitat al Consorci de Promoció Turística de Catalunya. Anys 1986 i 1987
02/89-C Fons de Compensació Interterritorial. 1987
01/89-A Comptabilitat electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya. 29 de maig de 1988
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum I: Administració de la Generalitat
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
10/88-B Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Any 1987