Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
13/93 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum I: Administració de la Generalitat de Catalunya
13/93 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum II: Entitats autònomes administratives
13/93 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
13/93 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum IV: Annex (CCRTV)
12/93-F Despeses de les Oficines Judicials. Exercici 1992
11/93-F Ingressos per l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Exercici de 1992
10/93 Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1992
09/93-A Televisió de Catalunya, SA. Variacions en l'immobilitzat material. Exercicis 1987-1988-1989-1990-1991
07/93-E Institut Català de Crèdit Agrari. 1984 a 1992
06/93-E Institut Català de Finances. Exercicis 1986 a 1992