Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
12/92 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1990
11/92-C Subvencions per a cursos de formació ocupacional. Exercici 1991
10/92-C Contractació d'obres públiques de la Direcció General de Carreteres
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1991. Volum I: Introducció general. Compte de l'Administració de la Generalitat
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum II: Entitats autònomes administratives
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. 1991. Volum IV: Annex (CCRTV)
08/92-B La tramesa dels comptes generals dels pressupostos municipals a la Sindicatura. Període 1988-1990
07/92-B Anàlisi mitjançant indicadors de les liquidacions pressupostàries municipals. Exercicis 1988, 1989 i 1990
06/92-SM Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992