Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
23/96-D Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA). Exercici 1995
22/96-A Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA). Exercicis 1994 i 1995
21/96-SM Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI). Exercicis 1990-1996
20/96-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1994
19/96-A Televisió de Catalunya, SA. Exercici 1995
18/96-B Ajuntament de Lleida. Exercici 1995
17/96-B Ajuntament de Tarragona. Exercici 1995
16/96-B Tramesa dels Comptes Municipals a la Sindicatura. Període 1992-1994
15/96-B Endeutament dels ajuntaments amb més de 5.000 habitants a 31 de desembre de 1994
14/96-D Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA). Exercicis 1993,1994 i 1995