Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
05/92-D Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991
04/92-D Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991
03/92-A Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990
02/92-SM Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat
01/92-D Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic
04/91-E Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990