Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
1/2003 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
27/2002-C Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2001
26/2002-A Fundació Bosch i Gimpera. Exercici 2000
25/2002-B/E Contractes subscrits per l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport, i pels instituts, patronats i fundacions dependents d'aquests, amb les empreses del grup MOVILMA. Exercicis 1986-1996
24/2002-E Institut Català del Consum. Exercici 2001
23/2002-A Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 1999 i 2000
22/2002-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1999
21/2002-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2000
20/2002-SM Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercici 2000
19/2002-D Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA (CEMASA). Exercici 2000
18/2002-E Servei Català de Trànsit. Exercici 2000
17/2002-SM Indicadors per a avaluar l'economia, l'eficiència i l'eficàcia de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
16/2002-SM Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2000
15/2002-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1999
14/2002-C/B/A/F Distribució i ús dels fons ocupacionals dins els programes operatius del Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries. Exercicis 1990-1997
13/2002-B Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1996-2000
12/2002-SM Institut de Física d'Altes Energies (IFAE). Exercici 2000
11/2002-E Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). Exercicis 1999-2000
10/2002-D Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2000
9/2002-A Universitat de Barcelona. Exercici 1999