Validadors de fitxers

Validador de l'esquema de l'XML de les dades comptables

Permet comprovar si l’XML que conté dades del Compte general s'adequa a l'especificació del model de tramesa.
 

Validador de la coherència interna de les dades comptables

Permet comprovar la coherència interna de les dades comptables dels estats financers segons les validacions del Tribunal de Comptes.