La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Reunió de la presidenta del Parlament amb els presidents dels òrgans estatutaris

Borràs ha rebut en audiència els titulars del Consell de Garanties Estatutàries, del síndic de greuges, de la Sindicatura de Comptes, del Consell de l'Audiovisual i el director de l'Oficina Antifrau

Barcelona, 5 de novembre de 2021

Els presidents dels òrgans estatutaris han estat rebuts avui per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la primera reunió conjunta que mantenen els representats d’aquestes institucions amb la presidenta de la Cambra en aquesta legislatura.

A la reunió, tinguda avui a les 10:30 hores, han assistit el president del Consell de Garanties Estatutàries, Joan Egea, el síndic de greuges, Rafael Ribó, el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, i també el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miquel Àngel Gimeno.

Els representants d’aquestes institucions han compartit amb la presidenta assumptes d’interès comú relacionats amb l’àmbit competencial de cada un dels òrgans. També han coincidit a demanar-li a Borràs que traslladi als grups parlamentaris la necessitat de procedir a la renovació d'aquests organismes, atès que tots els seus titulars, llevat del director de l’OAC, tenen el mandat vençut.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 30/2021

Eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021

Informe 29/2021

Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019

Informe 28/2021

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. Exercici 2018

Informe 27/2021

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2019

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019