Publicador de continguts

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat - Loteries de Catalunya, SAU. Exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Durant l’exercici 2021 es va dur a terme la transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA), una entitat autònoma de caràcter comercial, en Loteries de Catalunya, SAU, una societat anònima unipersonal.
 • L’objecte de les 2 entitats va ser organitzar i gestionar la comercialització dels jocs que les disposicions normatives reserven a la Generalitat.
 • La darrera fiscalització de la Sindicatura respecte a l’EAJA correspon a l’exercici 1994 (Informe 41/95-E). 

Quins són els fets i xifres clau?

 • Comercialització de 7 jocs de loteria: el Rasca ràpid, la 6/49, el Trio, l’Express, la Grossa, la Dooble i el Supertoc.
 • 3.843 punts de venda i operadors comercials, i la venda del Supertoc a 30 sales de bingo.
 • Un total de 63,38 M€ de recaptació d’ingressos per venda d’apostes, 41,96 M€ de premis adjudicats i 2,17 M€ de premis no reclamats.
 • Un total de 3,57 M€ de fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social.

Què hem observat?

 • L’EAJA no va formular els seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2021.
 • Loteries de Catalunya va contractar com si no tingués la naturalesa de poder adjudicador no administració pública quan, segons la normativa europea, sí que la tindria.
 • Diverses incidències respecte a la contractació, la publicitat dels convenis i el contingut del portal de transparència.
 • L’EAJA no disposava de l’auditoria biennal obligatòria de l’Esquema Nacional de Seguretat.

Què recomanem?

 • Agilitar, en la mesura que sigui possible, els tràmits per poder rendibilitzar els actius registrats en l’immobilitzat material i en inversions immobiliàries.
 • Informar, en l’apartat que correspongui del portal de la transparència, que la informació requerida en aquell àmbit no és aplicable a Loteries de Catalunya o que no hi ha cap informació a donar, si escau.