Publicador de continguts

Títol
Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-R) i dels respectius ens dependents
Referència
21/2021
Data de publicació a la web
Any
2021
Número
21
Volum
5
Document Principal (CA)
Descarrega Document Principal (CA)
Nom
Informe 21/2021: Annexos - Volum 4
Document Principal (ES)
Descarrega Document Principal (ES)
Nom
Informe 21/2021: Anexos - Volumen 4
Document Nota Resum (CA)
Descarrega Document Nota Resum (CA)
Nom
Document Nota Resum (ES)
Descarrega Document Nota Resum (ES)
Nom
Document Nota Resum (EN)
Descarrega Document Nota Resum (EN)
Nom
Document Compte Anual
Descarrega Document Compte Anual
Nom
És un informe amb detall - L'informe en 2 minuts
false
Descripció fiscalització
Descripció observació
Descripció fets, xifres i claus
Descripció Recomanació
Infografia
Descarrega Infografia
Foto de l'informe
Descarrega Foto de l'informe
URL Video
Video
Descarrega Video
URL Video
Video
Descarrega Video
Avís informant que hi haurà vídeo properament