Publicador de continguts

El síndic Ferran Roquer explica la tasca de la Sindicatura als alumnes de Ciències Polítiques de la UPF

Barcelona, 6 de maig de 2024
El síndic Ferran Roquer explica la tasca de la Sindicatura als alumnes de la UPF.

La Sindicatura vol explicar-se a l’exterior i la universitat és un espai estratègic per fer arribar als joves i futurs professionals la tasca de la institució fiscalitzadora.

El síndic Ferran Roquer, titular del Departament Sectorial F, ha visitat aquest matí el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra per explicar als alumnes de Ciències Polítiques la naturalesa i les funcions de la Sindicatura de Comptes i la seva posició en l’arquitectura institucional de Catalunya, com a òrgan d'adscripció parlamentària previst en l'Estatut d'autonomia.

En la seva presentació als alumnes de quart curs de Polítiques, Roquer ha parlat del marc jurídic que regula la Sindicatura de Comptes, del seu àmbit d’actuació i de les tres vies fonamentals que poden originar l’elaboració d’un informe de fiscalització: una llei, una resolució del Parlament o la iniciativa del propi Ple de la institució. 

El síndic ha explicat també el procés d’elaboració dels informes de fiscalització des de la seva planificació inicial fins a la tramitació final a la Comissió de la Sindicatura del Parlament, que n’aprova les propostes de resolució relatives als informes.