Publicador de continguts

El síndic Ferran Roquer participa en la Comissió de coordinació en l’àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX

Madrid, 21 de novembre de 2023
Comissió de coordinació en l'àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX, el 20 de novembre a Madrid.

El síndic Ferran Roquer, titular del Departament Sectorial F, que fiscalitza el sector públic local, ha assistit a la Comissió de coordinació en l’àmbit local del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) autonòmics.

La reunió va tenir lloc el 20 de novembre a Madrid, a la seu del Tribunal de Comptes. Va ser presidida per Miguel Ángel Torres, conseller del Departament d’Entitats Locals del Tribunal, i hi van participar membres dels tretze OCEX autonòmics.

Els OCEX i el Tribunal van posar en comú els respectius programes de fiscalització en l’àmbit del sector públic local per a l’exercici 2024. El Ple de la Sindicatura té previst aprovar el Programa anual d’activitats en la darrera reunió del mes de novembre per enviar-lo al Parlament abans de l’1 de desembre, tal com estableix la normativa.

La Comissió va plantejar l’elaboració d’una fiscalització conjunta sobre l’estat d’implantació de les zones de baixes emissions (ZBE) als diferents municipis de l’Estat, amb l’objectiu de verificar si els ens locals compleixen allò previst en la Llei  7/2021, del 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.

A continuació va tenir lloc la Comissió de la plataforma de retiment de comptes de les entitats locals, en la qual es van compartir les darreres funcionalitats i actualitzacions de  l’eina informàtica al servei dels ens locals de l’Estat per trametre el Compte general al Tribunal de Comptes.