Publicador de continguts

El síndic major assisteix a la Conferència de Presidents d’ASOCEX

Santiago de Compostel·la, 4 de maig de 2023
Imatge resum

El síndic major, Miquel Salazar, ha assistit a la Conferència de Presidents de l’Associació dels Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX) que ha tingut lloc avui a la seu del Consell de Comptes de Galícia, a Santiago de Compostel·la.

Els presidents s’han reunit en sessió extraordinària per tractar qüestions relatives als comptes anuals i al finançament de les activitats que duu a terme l’Associació.

Han abordat els preparatius de les XV Trobades tècniques dels OCEX, espai d’intercanvi d’experiències dels òrgans de control extern que se celebra cada dos anys i que enguany tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny a Saragossa.

Els membres d’ASOCEX, que aplega les 13 institucions de control extern autonòmiques, han debatut sobre els nous reptes a què ha de fer front l’auditoria i han incidit en la necessitat de potenciar les auditories de ciberseguretat, davant l’amenaça creixent dels atacs informàtics, que poden posar en risc la gestió de les administracions públiques.

També s’han compromès a continuar col·laborant en la formació del personal, especialment en les matèries relacionades amb les eines de big data i de gestió d’auditoria, en benefici de la qualitat dels informes de fiscalització.