Publicador de continguts

El síndic major explica els “nous formats d’auditoria” de la Sindicatura en una jornada de relacions Govern-Parlament

Barcelona, 21 de setembre de 2023
El síndic major, Miquel Salazar, durant la Jornada de la DGRI.

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar, ha posat en valor la tasca de la Sindicatura de Comptes en una jornada adreçada a reforçar les relacions Govern-Parlament a la qual ha assistit la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, i que ha comptat amb la participació dels òrgans estatutaris.

Salazar ha definit la Sindicatura de Comptes com una “eina d’un Estat democràtic per aconseguir una Administració més transparent i més eficaç en la gestió dels fons públics”, objectiu que la institució de control persegueix mitjançant l’elaboració d’informes de fiscalització sobre les entitats del sector públic de la Generalitat i del sector públic local.

Ha explicat també que un dels objectius estratègics a curt termini del Ple de la Sindicatura de Comptes és “ ampliar el camp de treball” de la institució fiscalitzadora per anar més enllà de les auditories financeres i de legalitat i aportar valor afegit amb “nous formats d’auditoria” que responguin als principis d’economia, eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos públics. “Volem potenciar les auditories operatives, les auditories de sistemes i l’avaluació de polítiques públiques”, ha afirmat Salazar.

La Sindicatura ha incorporat aquest any a la seva plantilla quatre avaluadors de polítiques públiques perquè treballin amb el personal d’auditoria en els nous projectes de fiscalització.

La jornada “Relacions Govern-Parlament: el compromís amb la ciutadania” ha estat organitzada per la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, al capdavant de la qual hi ha Joan Josep Nuet, i anava adreçada al personal de les oficines de relacions institucionals dels diferents departaments de la Generalitat i també a representants del Parlament de Catalunya.

Ha estat inaugurada per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i la cloenda ha anat a càrrec de la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés. Hi han intervingut com a ponents, a més del síndic major, la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas; la directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, Ester Manzano, i el director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Òscar Roca.