Publicador de continguts

El síndic major participa a Madrid en les reunions de presidents de les institucions de control extern

Madrid, 26 de juny de 2024
Reunió dels presidents d'ASOCEX.

Miquel Salazar assisteix a la Conferència de presidents d’ASOCEX i a la Comissió de coordinació de les presidències del Tribunal de Comptes i dels OCEX

El síndic major, Miquel Salazar, ha participat en les dues reunions de presidents de les institucions de control extern que han tingut lloc avui a Madrid.

A primera hora del matí s’ha reunit la Conferència de Presidents d’ASOCEX, l’associació que aplega els presidents dels quinze òrgans de control extern autonòmics, amb un ordre del dia que incloïa diferents assumptes d’interès comú relacionats amb l’activitat d’auditoria del sector públic.

Entre altres qüestions, els màxims responsables dels OCEX han actualitzat el corpus normatiu de fiscalització d’aquests òrgans, amb l’aprovació o revisió d’una desena de Guies pràctiques de fiscalització (GPF-OCEX) relatives al control de qualitat de les fiscalitzacions, al criteri d’importància relativa en les auditories financeres i a les auditories de sistemes d’informació.

Els membres dels OCEX han compartit també els treballs i iniciatives desenvolupats per les comissions tècnica, de formació, de digitalització i d’igualtat, espais de col·laboració dels OCEX per posar en comú les seves actuacions en les matèries esmentades.

Pel que fa a l’associació, s’han aprovat els comptes de l’exercici 2023 i s’ha nomenat la nova Junta Directiva, que en els propers mesos estarà presidida per Manuel Alejandro Cardente com a president de la Cambra de Comptes d’Andalusia.

A les 12h s’ha reunit la Comissió de coordinació de les presidències del Tribunal de Comptes i dels OCEX. Per part del Tribunal hi han participat Enriqueta Chicano, en qualitat de presidenta -qui ha intervingut per videoconferència-, i María Dolores Genero i Rebeca Laliga, presidentes, respectivament, de la Secció de Fiscalització i de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal.

El Tribunal i els OCEX han posat en comú els treballs de les comissions sectorials en les quals participen conjuntament: la de comunitats autònomes, la de corporacions locals i la de l’impuls de l’Administració electrònica. En relació amb aquesta darrera, s’han felicitat per la bona marxa dels treballs de desenvolupament de la plataforma d’auditoria FISCALICEX, eina de gestió electrònica de les fiscalitzacions que estan implementant la majoria de les institucions de control.

Pel que fa a l’activitat fiscalitzadora, els membres del Tribunal i dels OCEX han compartit l’estat de l’auditoria sobre els plans de digitalització del sistema educatiu finançats amb els Fons Next Generation de la Unió Europea. La Sindicatura de Comptes està elaborant un informe sobre aquesta matèria, a càrrec del Departament Sectorial D, que dirigeix la síndica Anna Tarrach.