Publicador de continguts

El síndic major participa en les reunions de coordinació dels presidents de les institucions de control extern

Madrid, 28 de juny de 2023
Imatge de resum

El síndic major, Miquel Salazar, ha assistit a la reunió de la Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX) i a la Comissió de coordinació dels presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX, que han tingut lloc aquest matí a Madrid.

En la primera de les trobades, els presidents dels OCEX han acordat la constitució d’una Comissió de Digitalització que servirà per posar en comú els recursos tecnològics i electrònics que requereixen els òrgans de control autonòmics per dur a terme la seva funció fiscalitzadora.

Entre les funcions que tindrà aquesta nova Comissió destaquen les d’assessorament a la Conferència de Presidents en l’àmbit de les tecnologies de la informació, l’aplicació i el desenvolupament de l’Administració electrònica i l’adaptació als requeriments de l’Esquema Nacional de Seguretat, entre altres. La Comissió de Digitalització serà l’encarregada, també, de canalitzar les relacions en aquesta matèria amb el Tribunal de Comptes, amb el qual els OCEX han signat un conveni de col·laboració per a la implantació de la Plataforma per a la gestió d’auditoria FISCALICEx.

Els OCEX han acordat també impulsar la Comissió de Formació per sumar esforços en l’actualització de les capacitats tècniques del personal al servei de les institucions de control.

Durant la reunió s'ha formalitzat el canvi de la presidència de torn de la Conferència de Presidents d'ASOCEX, que el proper any ocuparà la presidenta del Tribunal Basc de Comptes Públics, Ana Helguera. 

Salazar ha participat posteriorment en la reunió dels presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX autonòmics, que ha comptat amb l’assistència d’Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal, i de María Dolores Genaro, consellera i presidenta de la Secció de Fiscalització del Tribunal.

Els presidents han compartit els resultats de les comissions de coordinació en l’àmbit autonòmic i en l’àmbit local, celebrades recentment. També han compartit els programes de fiscalització de les diferents institucions, en els quals hi ha alguns treballs comuns, com per exemple la fiscalització dels plans d’estalvi energètic de les corporacions locals o la de les mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat amb els Fons Next Generation de la Unió Europea.