Publicador de continguts

El síndic major participa en les reunions de presidents de les institucions de control extern de l’Estat

Sevilla, 19 d’octubre de 2023
La presidenta del TCu i els presidents dels OCEX, a Sevilla.

Avui han tingut lloc a Sevilla la Conferència de Presidents d’ASOCEX i la Comissió de coordinació dels presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX

El síndic major, Miquel Salazar, ha participat avui en dues reunions de presidents de les institucions de control extern de l’Estat que han tingut lloc al Parlament andalús a Sevilla, a la seu de la Cambra de Comptes d’Andalusia, institució que demà commemora els trenta-cinc anys de la seva creació.

Al matí s’ha reunit la Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern (ASOCEX), que aplega les 13 institucions fiscalitzadores d’àmbit autonòmic, amb una agenda dedicada a avançar en la homogeneïtzació de les normes i procediments de fiscalització i en la posada en comú dels programes de fiscalització i altres assumptes d’interès de tots ells.

Els presidents dels OCEX han aprovat cinc noves guies pràctiques de fiscalització, el corpus tècnic dels OCEX, relatives a l’àrea de despeses de personal, a la compra de béns i serveis, a les subvencions, a la ciberseguretat i a les tecnologies de la informació.

També han posat en comú les fiscalitzacions horitzontals que duen a terme alguns OCEX sobre dues matèries d’impacte social com són l’anàlisi de les mesures d’eficiència energètica adoptades per les corporacions locals i les mesures de digitalització adoptades per les administracions en l’àmbit educatiu.  

A la tarda ha tingut lloc la reunió semestral de la Comissió de coordinació de presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX, encapçalada per Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal. La trobada forma part de les relacions que mantenen les institucions de control de l’Estat per abordar temes d’interès referents a la seva activitat fiscalitzadora, a la formació del seu personal i a altres aspectes de gestió d’aquestes organitzacions.

Entre aquestes qüestions, s’ha tractat la de la implementació de Fiscalicex, plataforma electrònica de gestió i tramitació dels expedients de fiscalització, que està previst que comenci a funcionar l’any 2024. El Tribunal de Comptes i els OCEX van signar un conveni  que regula el desenvolupament i la utilització d’aquesta eina informàtica de gestió de les auditories.