Publicador de continguts

El síndic major presenta al Ple del Parlament l’informe anual sobre el Compte general de la Generalitat

Barcelona, 5 d’octubre de 2022
Imatge resum

Miquel Salazar destaca la importància d’avançar en la consolidació total dels comptes perquè els gestors puguin prendre decisions

El síndic major, Miquel Salazar, ha presentat avui davant el Ple del Parlament l’informe de la Sindicatura sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2019.

Salazar ha destacat les magnituds econòmiques més representatives dels comptes del 2019, i ha volgut posar l’èmfasi en tres de les divuit observacions que inclou l’informe de fiscalització, aprovat pel Ple de la Sindicatura el 23 de novembre de l’any 2021.

Tot i reconèixer l’esforç de la Intervenció general de la Generalitat en la consolidació dels comptes i estats anuals, Salazar ha destacat la importància d’avançar en la consolidació total dels comptes del Grup Generalitat. “No és un tema merament comptable; per prendre decisions és important conèixer totes les magnituds”, ha reblat.

En segon lloc, el síndic major ha subratllat la manca de crèdit pressupostari adequat i suficient observat en l’Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut i les entitats autònomes administratives, que el 2019 van contraure despesa per 2.654,93 M€ sense comptabilitzar-la en el pressupost d’aquell exercici, en contra del principi de meritació exigible en comptabilitat pública.

Com a tercera observació, Salazar ha destacat que les necessitats de finançament de l’exercici 2019 calculades d’acord amb els criteris del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC) van ser de 1.457 M€ i que, per tant, la Generalitat va incomplir els objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa.

El síndic major ha manifestat que el Ple de la Sindicatura de Comptes, renovat el mes de febrer passat, “té un compromís per treballar per un sector públic més eficaç, més eficient i que millor respongui als reptes dels ciutadans”. En aquest sentit, ha avançat que la Sindicatura treballa per modificar els informes de fiscalització per canviar-ne l’estructura i incloure nous elements i indicadors que permetin avaluar la gestió feta, com ara dades sobre subvencions, transparència i polítiques de gènere.

També ha recordat que la Sindicatura ja ha tramès al Parlament l’informe del Compte general de l’exercici 2020, pendent de tramitació en la Comissió, i que treballa en l’elaboració de l’informe de l’exercici 2021.

Els membres del Ple de la Sindicatura han seguit la intervenció i el debat de l’informe des de la llotja d’autoritats de l’hemicicle.

El Ple del Parlament ha aprovat el dictamen de l’informe elaborat per la Comissió de la Sindicatura de Comptes i ha instat el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions fetes per l’òrgan fiscalitzador en el seu informe.