Publicador de continguts

Els membres del Ple presenten quatre informes davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament

Barcelona, 15 de febrer de 2024
La síndica Llum Rodríguez i el síndic major, Miquel Salazar.

Els membres del Ple de la Sindicatura han comparegut aquest matí davant la Comissió del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització.

La Comissió ha tramitat avui els informes següents:

•    Informe 21/2023, relatiu a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, subvencions, exercici 2021
•    Informe 22/2023, relatiu a l’Autoritat del Transport Metropolità, sistema tramviari, exercici 2021.
•    Informe 23/2023, relatiu a la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2021.
•    Informe 35/2023, relatiu a les eleccions al Conselh Generau d’Aran de l’any 2023.

Per presentar l’informe sobre l’ACCD ha intervingut el síndic major, Miquel Salazar, qui ha explicat que l’Agència va reconèixer obligacions en els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses de l’exercici 2021 per un import de 23,40 M€, dels quals 14,87 M€ per concurrència competitiva, 9,16 M€ per concurrència no competitiva i 600.000 € per concessió directa. Entre les recomanacions, ha destacat que l’Agència hauria d’integrar la seva aplicació de gestió de les subvencions amb el programari de gestió econòmica del Departament d’Economia.

En la presentació de l’informe sobre l’ATM, el síndic Josep Viñas ha subratllat que el cost final de les obres del Trambaix i del Trambesòs ha estat superior en un 49,79% i en un 35,05% al cost inicial, respectivament. Viñas ha afegit que el model de concessió escollit és  garantista per als concessionaris privats atès que no hi ha trasllat del risc operacional, i ha xifrat el benefici sobre el cànon total previst en un 26,36% pel Trambaix i en un 28,65% pel Trambesòs.

L’informe sobre les transferències i subvencions de la Secretaria d’Administracions Locals l’ha presentat la síndica Llum Rodríguez. Com a observacions, la síndica ha destacat que els programes pressupostaris 711 i 713, en matèria de suport als ens locals, no compten amb uns objectius concrets i uns indicadors adequats per mesurar l’eficàcia de les mesures que financen.

Finalment, l’informe sobre les eleccions araneses ha estat presentat pel síndic major. Salazar ha destacat que totes les formacions que hi van concórrer han presentat les comptabilitats electorals i han complert els límits de despesa establerts en la normativa.