Publicador de continguts

Els presidents de les institucions de control extern de l'Estat es reuneixen a Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, 10 de juny de 2022
Imatge resum

El síndic major, Miquel Salazar, i els presidents dels OCEX comparteixen amb la presidenta del Tribunal de Comptes l'estat de les fiscalitzacions sobre els fons Next Generation de la UE

La Universitat d’Alcalá de Henares, a Madrid, ha acollit els màxims responsables de les institucions de control extern de l’Estat, que ahir van celebrar les reunions de coordinació semestrals.

El síndic major, Miquel Salazar, va participar en la reunió de la Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), que aplega les dotze  institucions fiscalitzadores de les comunitats autònomes.

Els presidents dels OCEX van aprovar tres guies pràctiques de fiscalització relacionades amb les auditories operatives i van compartir els seus treballs de fiscalització en relació amb tres assumptes de gran impacte social, com són el control dels fons destinats a pal·liar la covid, dels fons Next Generation procedents de la Unió Europea i de les mesures per implantar l’Administració electrònica.

Van ratificar també la concessió del premi anual de la revista Auditoría Pública a l’auditor Joaquín Izquierdo, de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel seu article “Els plans d’ajuda i de recuperació exigeixen una fiscalització més enllà de la regularitat”.

La Conferència de Presidents d’ASOCEX va formalitzar ahir el relleu a la presidència, que aquest any recau en el president del Consell de Comptes de Galícia, José Antonio Redondo.  

Reunió amb el Tribunal de Comptes

A continuació els responsables dels OCEX van mantenir la reunió semestral amb el Tribunal de Comptes. La trobada, que va coincidir amb els actes de celebració del quarantè aniversari del Tribunal, va ser presidida per la màxima responsable del Tribunal, Enriqueta Chicano, i va comptar també amb la participació de la presidenta de la Secció de Fiscalització del Tribunal, María Dolores Genaro.

Els presidents van abordar diverses qüestions d’interès comú relatives al control de l’activitat econòmica i financera del sector públic i a la millora de les eines tecnològiques disponibles per assolir una més gran eficàcia en la realització dels treballs de fiscalització.

En concret, els presidents de les institucions de control van posar en comú els seus respectius programes de fiscalització per a l’any en curs, i van compartir informació sobre l’estat de les auditories relatives als fons Next Generation de la Unió Europea, que han deixat prop de 140.000 milions d’euros per als propers anys, i que el Govern central gestionarà a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

El Ple de la Sindicatura ha inclòs tres treballs al Programa anual d’activitats d’aquest any relacionats amb els fons europeus destinats a combatre els efectes de la crisi post-covid. Les auditories tenen per objecte fiscalitzar les mesures adoptades per la Generalitat per implementar el Pla de recuperació, transformació i resiliència, i fiscalitzar els plans antifrau aprovats per les corporacions locals i per les universitats públiques en execució del Pla esmentat.