Publicador de continguts

Els síndics presenten tres informes de fiscalització a la Comissió de la Sindicatura del Parlament

Barcelona, 2 de novembre de 2023
Maria Àngels Cabasés i Miquel Salazar.

Els membres del Ple de la Sindicatura han comparegut davant la Comissió del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

Els síndics han estat convocats a les 10:20 hores a la Sala 1 del Parlament per presentar els informes següents:

  • Informe 10/2023, relatiu al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, exercici 2020.
  • Informe 11/2023, sobre les subvencions per a inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres del Siscat, exercici 2020.
  • informe 12/2023, relatiu a Gestió i Prestació de Serveis de Salut, exercici 2021.

El primer dels informes l'ha presentat el síndic ponent del treball al Ple de la Sindicatura, Josep Viñas, titular del Departament Sectorial B, que fiscalitza els departaments del sector productiu de la Generalitat.

Els dos informes sobre l'àmbit sanitari els ha presentat la síndica Maria Àngels Cabasés, que dirigeix el Departament Sectorial C, encarregat de fiscalitzar el Departament de Salut i el de Drets Socials.

Com a darrer punt de l'ordre del dia de la sessió d'avui, la Comissió, presidida pel diputat Jordi Riba, ha nomenat la ponència que ha d'estudiar l'informe 18/2023, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya de l'exercici 2021, que la Sindicatura va trametre al Parlament a mitjans d'octubre.