Publicador de continguts

La Sindicatura aporta la visió del control extern en unes jornades sobre avaluació de projectes d’infraestructures

Barcelona, 30 de març de 2023
Imatge resum

Els síndics Anna Tarrach i Josep Viñas fan una presentació al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

La Sindicatura ha participat en les jornades “L’avaluació de projectes públics i privats d’infraestructures, serveis públics i desenvolupament urbanístic”, organitzades pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, en col·laboració amb el Col·legi d’Economistes i amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Dins l’horitzó estratègic destinat a enfortir les relacions amb altres entitats i fer visible la institució, els membres del Ple han augmentat la seva presència en jornades, conferències i seminaris per explicar la tasca de la Sindicatura com a òrgan fiscalitzador extern del sector públic.

La síndica Anna Tarrach i el síndic Josep Viñas han fet avui una presentació a la seu del Col·legi d’Enginyers i han incidit en la importància de la transparència i el retiment de comptes com a elements legitimadors en els processos de presa de decisions relacionats amb qualsevol projecte finançat amb recursos públics.

Aquestes jornades, que han tingut lloc els darrers quatre dijous de març, estan adreçades a directius i professionals del sector públic i privat, amb responsabilitats de planificació i gestió de projectes. L’objectiu és oferir una visió integrada dels processos de presa de decisions i d’execució dels projectes des del punt de vista tècnic, econòmic i jurídic, tenint en compte la creixent complexitat d’aquests processos i les noves exigències en termes ambientals, socials i de governança.

En els debats hi han participat professionals i experts diversos d’empreses privades i del sector públic. Entre aquests últims, destaquen directius de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona dedicats a temes d’urbanisme i també ex-polítics com Jordi Hereu, Pere Macias i Santi Vila.