Publicador de continguts

La Sindicatura compareix davant la Comissió del Parlament per presentar l’informe sobre l’Agència Catalana de l'Aigua

Barcelona, 1 de 2022
Imatge resum

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalat pel síndic major, Miquel Salazar, han comparegut avui davant la comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar l’informe 15/2022, relatiu a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), cànon de l’aigua i altres tributs, exercici 2019.

L’informe, l’únic que tenia avui la comissió a l’ordre del dia, ha estat presentat als diputats pel síndic Josep Viñas, titular del Departament Sectorial B de la Sindicatura, que s’encarrega de la fiscalització dels departaments i entitats del sector productiu de la Generalitat.

A continuació, la comissió ha convocat a comparèixer la gerent de l’ACA per informar sobre la seva gestió en relació amb les observacions que fa l’informe de fiscalització de la Sindicatura.