Publicador de continguts

El síndic major reivindica l’autonomia de la Sindicatura en la seva tasca de millora del sector públic

Barcelona, 4 de març de 2024
El síndic major, a l'Auditori del Parlament.

La presidenta del Parlament destaca el paper de la institució en la “preservació de la salut democràtica” en l’acte del 40è aniversari de la Sindicatura

El síndic major, Miquel Salazar, ha reivindicat la necessària independència de la Sindicatura de Comptes en l’acte del 40è aniversari de la institució fiscalitzadora celebrat aquest migdia al Parlament de Catalunya, presidit per Anna Erra i que ha comptat amb l’assistència d’autoritats i diputats de la cambra.

“La tasca de la Sindicatura de Comptes és contribuir a la millora del sector públic, revisant, proposant i recomanant, i aquesta tasca només la podem fer si gaudim d’autonomia organitzativa, funcional i pressupostària”, ha subratllat el síndic major, qui ha agraït al Parlament de Catalunya la seva activa participació en l’acte commemoratiu. 

Salazar ha alertat contra “un corrent que qüestiona els sistemes democràtics limitant drets i limitant la capacitat d’actuar de les institucions”, i ha considerat que l’aniversari celebrat avui “és un acte de respecte al sistema democràtic” i un exercici d’"autoafirmació". 

En la seva intervenció davant un centenar de convidats a l’Auditori del Parlament, el síndic major ha manifestat que la Sindicatura treballa “amb rigor”, amb procediments homologats internacionalment i amb un codi ètic “molt estricte”. Quant a les fiscalitzacions, ha destacat que les auditories operatives “són una necessitat” al costat de les auditories financeres i de compliment legal.  

En el seu discurs d'apertura, la presidenta del Parlament ha afirmat que la Sindicatura “juga un paper clau en l’arquitectura institucional del nostre autogovern” i en la “preservació de la salut democràtica”, mitjançant la transparència, el retiment de comptes i la integritat en la gestió. Davant el risc de l’emergència de populismes i sistemes autoritaris, ha afegit Erra, la tasca d’institucions com la Sindicatura ofereix “confiança, legitimitat i credibilitat”.

L’acte ha comptat amb una conferència a càrrec del professor i ex conseller d’Economia Antoni Castells, qui va ser membre del primer Ple de la Sindicatura l’any 1984. Castells ha felicitat la Sindicatura i el Parlament perquè “la fortalesa d’un país es mesura per la solidesa i la continuïtat de les seves institucions”. 

Parlant sobre la importància dels òrgans de control extern en els sistemes democràtics, ha destacat el seu paper rellevant en el moment de fiscalitzar el pressupost una vegada executat i liquidat però ha lamentat l’escassa repercussió pública que aquest moment acostuma a tenir. “És imprescindible que aquest moment de descàrrec tingui la major transcendència i repercussió, que es conegui el grau de compliment per part del govern dels diferents objectius que s’havia proposat i que es disposi d’anàlisis rigoroses i accessibles de l’actuació de l’executiu”, ha dit.

Els membres del Ple de la Sindicatura i els darrers dos ex síndics majors, Joan Colom i Jaume Amat, han estat rebuts en audiència abans de començar l’acte per la presidenta i les dues vicepresidentes del Parlament, juntament amb la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.

La Llei 6/1984 va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat el 22 de febrer del 1984 i va entrar en vigor el 5 de març de fa 40 anys. Va ser reformada l’any 2010 mitjançant l’aprovació de la Llei 18/2010, del 7 de juny, que regula el marc jurídic vigent aplicable a la Sindicatura de Comptes.

L’òrgan de govern de la Sindicatura és el Ple, format per 7 síndics designats pel Parlament per majoria qualificada i per a un període de 6 anys prorrogable una vegada. Presideix el Ple el síndic o síndica major, escollit d’entre els seus membres i nomenat pel president de la Generalitat.

En el decurs d’aquests 40 anys, la Sindicatura ha tingut un total de 33 síndics -dels quals 6 dones-, 6 síndics majors i 9 secretaris generals -dels quals 3 dones-.

Pel que fa a l’activitat fiscalitzadora, des del 1985, l’any en què la Sindicatura de Comptes va aprovar el seu primer informe, la institució ha aprovat i publicat un total de 1.024 informes sobre les entitats del sector públic de la Generalitat i del sector públic local. Aquest miler d’informes emesos ha anat acompanyat de més de 20.000 observacions i recomanacions, relatives a les àrees de risc en les quals la Sindicatura ha detectat incompliments reiterats, entre altres, comptabilització i gestió pressupostària, contractació administrativa, despeses de personal i gestió de subvencions.

 

Vídeo de l'acte institucional

 

Fotos: Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa)