Publicador de continguts

La Sindicatura participa en la Comissió de coordinació de l’àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX

Toledo, 15 de juny de 2023
Imatge de resum

Les institucions de control extern aborden una fiscalització coordinada sobre els plans d’estalvi energètic de les corporacions locals

Els síndics Manel Rodríguez i Ferran Roquer, que tenen atribuïda la fiscalització del sector públic local, han assistit a la Comissió de coordinació en l’àmbit local del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern autonòmics (OCEX), que ha tingut lloc avui a Toledo.

Els representants del Tribunal i dels OCEX han abordat una fiscalització coordinada sobre les mesures d’estalvi i d’eficiència energètica contingudes en els plans d’estalvi energètic de les corporacions locals de l’exercici 2023. La Sindicatura té previst incorporar aquesta fiscalització en el seu Programa anual d’activitats i iniciar els treballs properament, amb una metodologia i unes directrius tècniques que seran comunes a totes les institucions de control.

Els assistents a la reunió, consellers de l’àmbit local del Tribunal i dels OCEX, han compartit també els resultats de la fiscalització sobre els plans de mesures antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb els Fons Next Generation de la Unió Europea.

En l’agenda de la reunió hi havia també la plataforma de retiment de comptes de les entitats locals, l’eina electrònica mitjançant la qual els ens locals trameten els seus comptes al Tribunal. En aquest àmbit, s’ha acordat incorporar en la pàgina web www.rendiciondecuentas.es la informació dels contractes formalitzats a partir de l’any 2022, per tal de posar les dades sobre l'activitat contractual a disposició de la ciutadania.

La institució amfitriona ha estat la Cambra de Comptes de Castella-La Manxa, recentment restablerta. La seva antecessora, la Sindicatura de Comptes de Castella-La Manxa, va ser suprimida l’any 2014 en virtut d’una llei aprovada per les Corts, en la seu de les quals s’ha celebrat aquesta reunió.